Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

11/05/2021 11:07
Chia sẻ:

Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2021. Chi tiết danh sách thành viên Ban Chỉ đạo như sau:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG

DỊCH COVID-19 TẠI CÔNG TY

STT

Họ và tên

Chức vụ

trong Ban chỉ đạo

Số điện thoại

1

Ông Nguyễn Văn Thi

Trưởng ban

0985 116 471

2

Ông Vũ Trung Nam

Phó Trưởng ban

0983 711 227

3

Ông Nguyễn Ngọc Thành

Thành viên

0983 207 360

4

Ông Nguyễn Văn Phan

Thành viên

0978 889 091

5

Ông Đào Thụy Điển

Thành viên

0931 570 668

6

Ông Nguyễn Anh Dũng

Thành viên

0917 626 266

7

Ông Đào Minh Định

Thành viên

0989 609 382

8

Ông Nguyễn Hải Nam

Thành viên

0983 089 246

9

Bà Nghiêm Thị Thảo

Thành viên

0886 075 883

10

Bà Đỗ Thị Linh

Thư ký

0382 553 633

 

Chi tiết danh sách tổ an toàn COVID-19 như sau:

DANH SÁCH TỔ AN TOÀN COVID-19  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 0905/2021/QĐ-TLTAT ngày 09/05/2021)   

STT

Tên Tổ
an toàn Covid-19

Họ và tên

Chức vụ trong
Tổ an toàn Covid

Nhiệm vụ
được phân công

Điện thoại

1

Tổ 1 - Xưởng Đùn ép

Hoàng Xuân Trung

Tổ trưởng

Nhiệm vụ 3,4

 0982 293 320

   

Hàn Minh Luận

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0379 063 143

   

Vũ Văn Thành

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0982 836 291

2

Tổ 2 – Xưởng Anode

Nguyễn Văn Phan

Tổ trưởng

Nhiệm vụ 3,4

 0978 889 091

   

Đỗ Văn Nam

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0347 113 232

   

Tạ Thị Hiền

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0966 676 988

3

Tổ 3 – Xưởng Sơn

Đào Thụy Điển

Tổ trưởng

Nhiệm vụ 3,4

 0931 570 668

   

Trần Quốc Phú

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0375 747 307

   

Trương Công Tuyên

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0377 761 711

4

Tổ 4 – Xưởng Gia công Cơ khí

Đào Minh Định

Tổ trưởng

Nhiệm vụ 3,4

 0989 609 382

   

Ngô Văn Kiên

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0394 788 500

   

Trần Ngọc Tú

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0969 384 474

5

Tổ 5  – Phòng Quản lý Chất lượng

Nguyễn Anh Dũng

Tổ trưởng

Nhiệm vụ 3,4

 0917 626 266

   

Nguyễn Thế Báu

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0365 685 039

   

Lê Văn Tình

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0359 406 879

6

Tổ 6 – Phòng Hành chính & Kho

Trần Quốc Bình

Tổ trưởng

Nhiệm vụ 3,4

 0936 888 561

   

Nghiêm Thị Thảo

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0886 075 883

 

 

Nguyễn Thị Huyền

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

0942 473 655

 

 

Nguyễn Thị Mai

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

0858 248 621

   

Bàn Thị Sểnh

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0357 608 623

7

Tổ 7 – Phòng Cơ điện

Nguyễn Hải Nam

Tổ trưởng

Nhiệm vụ 3,4

 0983 089 246

   

Nguyễn Thị Thủy

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0366 978 798

   

Nguyễn Thị Linh

Thành viên

Nhiệm vụ 1,2

 0348 535 563

 

Tổng số  tổ

7