Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

“KIMSEN định hướng trở thành Nhà sản xuất – chế tạo sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, có tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực

Sứ mệnh

“KIMSEN - Tiến bước bền vững cùng ngành công nghiệp Việt Nam”

  • Sản xuất, chế tạo và cung ứng các sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, gia tăng giá trị mang đến cho khách hàng.
  • Tạo ra và gia tăng các lợi ích, phúc lợi cho người lao động qua thời gian;
  • Kiến tạo giá trị tăng trưởng bền vững cho các cổ đông;
  • Phát triển bền vững song song với bảo vệ môi trường và đóng góp giá trị cộng đồng.

 

Giá trị cốt lõi

Chất lượng / Tận tâm / Sáng tạo & Thích ứng nhanh / Sức mạnh kết nối / Uy tín – Niềm tin 

  • Chất lượng: Cam kết sản phẩm dich vụ chất lượng cao và luôn nỗ lực để làm tốt hơn những gì đã cam kết.
  • Tận tâm: Luôn làm việc bằng tất cả tâm huyết, tôn trọng và có trách nhiệm.
  • Sáng tạo & thích ứng nhanh: Không ngừng học hỏi, cải tiến, tạo ra những giá trị, giải pháp mới và thích ứng nhanh với mọi sự thay đổi.
  • Sức mạnh kết nối: Kết nối đồng hành, thành công chia sẻ. Mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong một tập thể gắn kết chặt chẽ.
  • Uy tín -  Niềm tin: Uy tín của chúng tôi đối với khách hàng, đối tác và Niềm tin của họ dành cho chúng tôi là tài sản quý giá mà Kimsen luôn gìn giữ và phát huy.