Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/kimsen/domains/kimsen.phongcachso.com/public_html/libraries/fsinput.php on line 273

KIMSEN tham gia khóa đào tạo 5 Core Tools của Bộ Công Thương

19/06/2020 09:47
Chia sẻ:
Từ ngày 1 - 5/6/2020, KIMSEN vinh dự được lựa chọn tham gia Khóa đào tạo 5 Core Tools - Áp dụng 5 công cụ cốt lõi trong xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn IATF 16949:2016 trong ngành ô tô - được tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công thương.

Tự do thương mại toàn cầu và môi trường cạnh tranh ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng tới cách tiếp cận của tổ chức và doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp, do đó các phương pháp quản lý chất lượng đang ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm nhằm nâng cao năng lực, chất lượng & an toàn sản phẩm, dịch vụ, đồng thời phải giải quyết được các sự lãng phí trong quá trình sản xuất, từ đó mới có được vị trí lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công thương đã tổ chức “Khóa đào tạo chuyên sâu áp dụng 5 Core Tools trong xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn IATF 16949:2016 trong ngành ô tô”. Trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng và đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn khác nhau, KIMSEN vinh dự được lựa chọn tham gia khóa đào tạo từ ngày 1 - 5/6/2020.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng đang tham gia thảo luận trong khóa đào tạo

IATF 16949:2016 được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và nhóm ngành ôtô quốc tế (IATF) ban hành vào tháng 10/2016 nhằm thay thế cho tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009. Đây là tiêu chuẩn áp dụng đối với hệ thống quản lý chất lượng đặc thù đối với ngành công nghiệp ôtô và các nhà sản xuất linh kiện liên quan. Để ứng dụng được IATF 16949:2016, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016, doanh nghiệp phải áp dụng thường xuyên 5 công cụ cốt lõi của ngành sản xuất linh kiện ôtô (5 Core tools).

Vì vậy, 5 core tools (5 công cụ cốt lõi) đóng một vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch nâng cao, phân tích và kiểm soát ngăn ngừa sai lỗi, nâng cao chất lượng và năng lực quá trình sản xuất, đưa ra ra các quyết định dựa vào dữ liệu báo cáo phân tích nhằm cải tiến liên tục nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng của khách hàng, đồng thời loại bỏ được sự lãng phí cải thiện hiệu suất các quá trình sản xuất. Đây là 5 công cụ cốt lõi được yêu cầu phải triển khai khi tổ chức thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chuyên biệt cho ngành ô tô theo IATF 16949:2016.

Các công cụ cốt lõi đó là:

- APQP (Advanced Product Quality Planning and Control Plan) – Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao và kế hoạch kiểm soát.

- PPAP (Production Part Approval Process) – Quá trình phê duyệt sản xuất sản phẩm.

- FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) – Mô hình sai lỗi tiềm ẩn và phân tích tác động.

- MSA (Measurement System Analysis) – Phân tích hệ thống đo lường.

- SPC (Statistical Process Control) – Kiểm soát quá trình bằng thống kê.

Khóa học 5 core tools do Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công thương cung cấp đã giúp học viên hiểu, nắm vững các kiến thức cũng như thực hành nhằm đạt được các mục tiêu, nguyên tắc, quá trình và phương pháp áp dụng trong hoạt động sản xuất. 

5 công cụ cốt lõi trong IATF 16949:2016 không chỉ áp dụng cho các sản phầm trong lĩnh vực ô tô, xe máy mà còn áp dụng trong đối với các sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, hàng xuất khẩu... Việc đáp ứng các yêu cầu của 5 công cụ này là điều kiện tiên quyết để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn IATF 16949. Đây cũng chính là cơ sở để KIMSEN xây dựng và áp dụng 5 công cụ trong quá trình sản xuất thực tế.

Sau khóa học, phòng Quản lý chất lượng sẽ thực hành áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế sản xuất tại Công ty, đồng thời lên kế hoạch đào tạo 5 công cụ cốt lõi IATF 16949 cho các nhân sự liên quan nhằm nâng cao kiến thức trong việc kiểm soát chất lượng. Chắc chắn rằng, việc áp dụng 5 core tools sẽ giúp hệ thống quản lý chất lượng tại KIMSEN đảm bảo liên tục được cải tiến, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp.