Dự án tiêu biểu

Dự án Điện mặt trời Mỹ Sơn 1

Công suất 62MWP

Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Dự án Điện mặt trời  Mỹ Sơn 2

Công suất 50MWP

Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn,Tỉnh Ninh Thuận

Dự án Điện mặt trời áp mái Agri-Vina

Công suất 4x 1MWP

Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định

Dự án Điện mặt trời áp mái Mỹ Hào 1, 2

Công suất 2x 1MWP+ 0.5MWP

Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh

Công suất 100MWP

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Fram Nhơn Hải - Ninh Thuận

Công suất 35MWP

Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận